Apèl pou Sove Lavi Viktim Siklòn yo nan Peyi Dayiti

Flag of Haiti

Kominote Ayisyen ki chita nan Boston lanse yon apèl bay tout moun, tout oganizasyon ak tout zanmi HAITI.  Denyè siklòn yo—Fay, Gustav, Hanna ak Ike – touye anpil moun, kraze anpil kay, epi oblije moun deplase san yo pa konnen ki kote yo pral rete ak tout fanmi yo. Se rezon sa-a kifè New England Haiti Hurricane Relief Fund mande yon ti èd lajan, medikaman, ak materyèl lekol yo. Si ou vle voye yon don pou viktim skilon yo k’ap soufri an Ayiti, men sa pou ou fè:

 • Ekri yon chèk sou non New England Haiti Hurricane Relief Fund, depoze chèk la nan Citizen Bank ki bò kote ou rete, nimewo kont la se: # 1313181878.
 • Achte medikaman ki pa bezwen yon preskripsyon doktè, epi depoze yon an Biwo AFAB (Asosyasyon pou Fanm Ayisyen nan Boston).
 • Achte materyel skolè, epi depoze yon an Biwo AFAB (Asosyasyon pou Fanm Ayisyen nan Boston).

Pou tou enfòmasyon, kontakte:

 1. Carline Desire, AFAB. Tel. biwo: 617–287–0096, www.afab-kafanm.org
 2. Guyval Mercedat, Gonaives en Marche. Cell phone 781–962–4188

Oganizasyon ki sipote Lominike Laprès :

 • AFAB (Association of Haitian Women)
 • CCHER (Center for Community Health Education and Research)
 • CORABEL (Coalition des Roche-a-Batelais pour l’Expansion Locale)
 • FATEM (Foundation for the Technological and Economic Advancement of Mirebalais)
 • HAPHI (HAitian American Public Health Initiatives)
 • HAU (Haitian-American United)
 • Home Town Association Resources Group
 • Mass Community Health Services in Brokton
 • The Road to Development
 • Gonaives en Marche
 • Haitian Multi-Service Center/Catholic Charities
 • YOFES

"BARCC a été une ligne de sauvetage pour notre famille"

24-hour hotline: 800.841.8371

exit this site!


© 2017 Boston Area Rape Crisis Center, Inc. (BARCC) | Site Map


site by www.ebree.com